Jaké mají bylinky základní smysly?

Tímto se ještě vracím k mému článku na tomto webu o posvátné bylině TULSÍ.

Srovnejme si základní smysly s člověkem.

Smysly člověka jsou: čich, chuť, hmat, zrak, sluch. Nelze to popřít.

A naše rostliny a bylinky?

 

Čich

Je známo a potvrzeno, že třeba parazitické rostliny „vycítí“ svého hostitele.

Ohrožené rostliny poznají poranění svých družek na dálku pomocí feromonů - molekul uvolňovaných do vzduchu. Například při požáru. Vydávají varovné pachy. To zjistil před více než 100 léty Charles Darwin. U některých rostlin napadených škůdcem tyto rostliny vyšlou varovný feromon a ostatní rostliny tento feromon zachytí a začnou vyrábět obranné látky proti škůdci.

 

Chuť

O ní nelze pochybovat. Potrava – živiny, to každá bylinka brzy pozná, zda ji budete živit zásaditou nebo kyselou potravou. Když bude bylinka kyselomilná a dáte ji několikrát po sobě zásadité  živiny, tak je odmítne a může zahynout, pokud chybu nenapravíte.

 

Hmat

Rostliny reagují na tlak, dotek, otřesy, bolest, poškození. Uvolní se z nich vůně, pach, feromony. Bylo také změřeno při studiích, jakou rychlostí se fyzikálně v rostlinách šíří po doteku signál. Reagují na gravitaci. Odzkoušeno na mezinárodní vesmírné stanici ISS.

 

Zrak

Fotosyntéza je reakcí na světlo a tmu. Bylinky tedy reagují svým „zrakem“. Reagují na různá světelná spektra, například při klíčení semen. Mají svůj fotoperiodismus. Poznají dlouhý a krátký den. Reagují otáčivým pohybem ke světlu. Mají spánkové pohyby.

 

Sluch

Rostliny reagují a vnímají zvuk – vibrace. Mohou se dostat při nepříjemných vibracích až do stresového stavu. Výzkumem se zkoušela reakce rostlin na různou hudbu a zvuky. Zjistilo se, že reagují až do ultrazvukového pásma.

Rostliny navzájem komunikují a vyměňují si informace. Mají geny jako člověk. Mají paměť např. masožravky.

Zatím se nezjistilo, zda mají neurony jako člověk. I když se v poslední době mluví něco v souvislosti o jejich kořenech a nějakém náznaku o tom, že tam jsou molekuly, které by eventuelně mohly mít podobné vlastnosti.

Některé tisíce let známé rostliny – byliny, které jsou v různých náboženstvích ve světě stále uctívané a zbožňované, třeba výše zmiňované TULSÍ jsou určitě extrémně citlivější než ostatní byliny a mají ohromný léčitelský i duchovní význam.

Bylinky

Zesilovače pro digitální TV příjem

LED svítidla s tradicí

Sdílejte nás