Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba Pavlovi Balúchovi, Podlesí 1806/5, Blansko, 678 01, Česká republika (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovával tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

alternativně:

 • firma
 • DIČ

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ zpracováváme za účelem poskytování zákaznických služeb a prodeje zboží. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti. Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 • Dodavatelé webových systémů a aplikací.
 • Učetní vedoucí účetnictví pro Správce
Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O tomto webu

Zesilovače pro digitální TV příjem

LED svítidla s tradicí

Sdílejte nás