Jakým způsobem provádím terapii

Nejdříve přiblížím ruce bez dotyku přes oděv ve vzdálenosti asi 20 cm k nemocnému a testuji si své reakce v rukou a mozku a podle těchto reakcí začnu pacientovi v průběhu hledání diagnózy sdělovat svůj vlastní názor na jeho zdravotní stav.

Léčba spočívá v doteku přes oděv na nemocná místa s předáním energie – léčivé síly.

Další a to navazující způsob léčení je použití bezbolestné ušní elektroakupunktury – aurikuloterapie. Při ní se zjišťují a přesně stanovují akupunkturní body, které jsou fyzikálně změřitelné a mají jinou vodivost pokožky. Tyto body přesně stanovují oblasti lidského těla, kde se nachází zdravotní problém.Těmto akupunkturním bodům je stanovený a v praxi odzkoušený kmitočet elektrických pulsů, které se do nich zavedou.

Reakce u obou těchto léčení je např. u  bolestivých stavů buď okamžitý ústup bolesti a u chronických dlouhodobých stavů ústup bolesti ve velké většině případů do 48 hodin.

Pokud se jedná o jiná závažná onemocnění, vždy doporučuji další konzultace se specialistou lékařem, který může výsledky mé léčby zhodnotit klasicky s použitím CT, Magnetické rezonance, EEG a všemi jinak dostupnými možnostmi prostředky.

Uzdravení

Zesilovače pro digitální TV příjem

LED svítidla s tradicí

Sdílejte nás