Můj názor na Medjugorje - Moje cesty do Medjugorje

Z počátku to byla jenom zvědavost

Poněvadž jsem v podstatě technického zaměření a léčitelství mám asi v DNA, k mému přesvědčení o pravdivosti Zjevení Panny Marie v Medjugorji to nevedlo kupodivu přes nějakou víru, ale přes technickou podstatu vyšetřování vizionářů, tehdy v roce 1981 šesti dětí, v rozmezí devíti až šestnácti roky. Dnes jsou to už dospělí lidé se svými rodinami. Za dobu přes 30 let jejich vnímání Panny Marie se nezměnilo ani v detailech.

Od r. 1981 se pravidelně na nich prováděl u zjevení Panny Marie vždy po čtyřech letech velmi náročný nejen lékařský výzkum s nasazením nejmodernějších přístrojů z oborů EEG, EKG a mnoha dalších zařízení, která měli připevněny na svých tělech. Tato zařízení zaznamenala naprosto přesný okamžik u všech vizionářů a změnu mozkových vln ve stejnou chvíli, kdy naráz spatřili Pannu Marii. Před touto vizí se nahlas všichni modlili, ale v tomtéž krátkém okamžiku, kdy se jim Panna Maria zjevila, zmizel jim všem hlas a bylo vidět, že jen otvírají ústa. Toto se nedá žádným tréninkem nacvičit a přístroje by podvod okamžitě poznaly. Zmizení hlasu je způsobeno intimitou spojení lidí s nadpřirozenem.

Po technické stránce je výzkum velmi dokonalý a odborníci ve smíšené mezinárodní komisi daná fakta dokladují a potvrzují. Přístroje vyvinuté člověkem nám však nemohou sdělit, že Pannu Marii vidí.

Vizionáři nám však sdělují, že Pannu Marii skutečně barevně a prostorově vidí a mohou si na ni dokonce sáhnout a cítí ji. Je opravdová a skutečná, mluví s nimi, odpovídá jim na otázky od lidí a od nich, radí jim.

Medjugorje jsem snad již dvacetkrát navštívil, viděl jsem a poznal dnes již dospělé vizionáře. Mám na ně krásné vzpomínky a zážitky. Rád se tam vracím.

Medjugorje

Zesilovače pro digitální TV příjem

LED svítidla s tradicí

Sdílejte nás